Kategórie

Prípravka 1 - deti od 4 do 6 rokov


Tréningy v tejto vekovej kategórii sú zamerané na rozvoj základných pohybových a koordinačných schopností. Veľká časť tréningového procesu je venovaná pohybovým a špecifickým hrám slúžiacich k príprave detí na neskoršiu výuku techník taekwondo. Tréningy: Utorok a štvrtok od 16,30 do 17,20 Registrácia člena>>




Prípravka 2 - deti od 7 do 8 rokov


Aj v tejto kategórii sú základom výuky rôzne pohybové hry. Veľký dôraz sa kladie nácvik základných techník taekwondo a zlepšenie pohybových a koordinačných schopností. Tréningy: Pondelok a streda od 16,50 do 17,40 hod. Registrácia člena> >




Žiaci - deti od 9 do 10 rokov


Podobne ako v kategóriách Prípravky, aj v tejto kategórii sa veľký dôraz dáva na základnú pohybovú prípravu a rozvoj koordinačných schopností. V tejto kategórii sa cvičenci stretávajú už aj s nácvikom techník, základných súborných cvičení, sebaobrany ako aj základov športového zápasu. Veľký dôraz je kladený na disciplínu a etiku. Tréningy: Utorok a štvrtok od 17,40 do 18,40 hod. Piatok od 16,50 do 17,50 hod. Registrácia člena>>




Kadeti - mládež od 11 do 13 rokov


Na tréningoch sa okrem rozvoja základných pohybových a koordinačných cvičení kladie dôraz už aj na technickú prípravu spolu s nácvikom špecifických prvkov Taekwondo. Dôležitá je aj kondičná príprava, ktorá sa rozvíja v rámci možností tejto vekovej kategórie. Väčší dôraz sa kladie na nácvik súborných cvičení (Poomsae), športového zápasu (Kyorugi) a sebeobrany (Hosinsul). Pri ich nácviku sú cvičenci rozdelení podľa stupňa technickej vyspelosti. Tréningy: Pondelok, streda a v piatok od 15,30 do 16,30 Registrácia člena>>




Juniori / seniori B - cvičenci vo veku od 14 rokov


Tréningový proces v tejto kategórii je náročnejší, či už po fyzickej ako aj po psychickej stránke. Vo všeobecnosti sa kladie dôraz na precízne zvládnutie techniky, obratnosti, dôležitý je strečing a rozvoj kondičných schopností. V závislosti od vlastného výberu a odporúčania trénera sa cvičenci môžu zamerať vo väčšej miere na športový zápas, súborné cvičenia (Poomsae), či na rozvoj špeciálnych exhibičných techník (pokročilé techniky nôh). Výuka nie je zameraná len na rozvoj fyzických schopností ale aj na duchovný rozvoj osobnosti.
Tréningy: Pondelok a streda od 18,00 do 19,00 hod. Utorok a štvrtok od 19,00 do 20,00 hod. Registrácia člena>>




Juniori / seniori A - aktívni športovci od 14 rokov


V tejto kategórii cvičia aktívni športovci, účastníci domácich a zahraničných turnajov. Tréningy: Pondelok a streda od 18,00 do 19,00 hod. Utorok a štvrtok od 19,00 do 20,00 hod. Registrácia člena>>




Fitness taekwondo - cvičenci od 25 rokov


Tréningy sú dva krát týždenne a zamerané na celkové zlepšenie fyzickej zdatnosti. Samozrejme s využitím všetkých prvkov taekwondo. Významnou zložkou tréningov je nácvik praktickej sebaobrany a aerobné cvičenia. Tréningy: Pondelok a stredu od 19,00 do 20,00 hod. Registrácia člena>>




Para taekwondo - hendikepovaní športovci


Športová činnosť je jedna z popredných foriem integrácie ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti. Čím je človek viac izolovaný od spoločnosti, tým menej sociálnych skúseností má. Počas tréningov alebo súťaží sa naši športovci stretávajú, vymieňajú si skúsenosti, vytvárajú priateľstvá. Musia sa vyrovnávať s množstvom prekážok. Musia byť samostatnejší a neustále posúvajú hranice toho čo dokážu samostatne. Tréningy: Utorok, štvrtok (alebo piatok) od 15,20 do 16,10 hod. V prípade záujmu, kontaktujte trénera >>





 
Rozpis tréningov
Rozpis platný od 10. januára 2022
tr.plan jan22.jpg
Spoznajte našich trénerov
 
fullsizeoutput_103ab.jpeg

Ján Kopčík

Tréner 2. kv. stupňa

4. Dan 

prtr ja.jpg

Pavel Ižarik

Tréner 3. kv. stupňa

6. Dan

fullsizeoutput_fede.jpeg

Dávid Sajko

Tréner 2. kv. stupňa

4. Dan

Gabriela Bohušová

Tréner 2. kv. stupňa

3. Dan

fullsizeoutput_fd82_edited.jpg

Terézia Pavková

Tréner 2. kv. stupňa

3. Dan

fullsizeoutput_f509.jpeg