ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Môžem začať cvičiť taekwondo, aj keď som nikdy nič netrénoval?


Samozrejme. Tréningy sú spočiatku s nižšou intenzitou, zamerané na zlepšenie kondície a na nácvik základných techník taekwondo.
Mám 30 a viac rokov. Nie som už starý na cvičenie taekwondo?


Nie :) na tréning bojových umení nie je nikto starý. Cvičenci v "zrelšom" veku dokážu často lepšie chápať princíp a filozofiu taekwonda. Odporúčame kategóriu Fitness taekwondo, kde je tréning zameraný na celkové zlepšenie kondície, nácvik techník taekwonda a sebaobrany.
Aký je rozdiel medzi taekwondom a inými bojovými umeniami?


Taekwondo je známe hlavne svojimi vyspelými a atraktívnymi technikami kopov. Samozrejme nácvik kopacích techník je súčasťou aj iných bojových umení, no môžme skonštatovať, že systém výuky kopov v taekwonde je najprepracovanejší.
Moje dieťa má 4 roky. Môže už cvičiť taekwondo?


Naša najmladšia kategória sú deti od 5 do 6 rokov (Prípravka 1). Stáva sa, že k nám prídu aj rodičia s mladšími deťmi, no vtedy je dôležité ako bude dieťa zvládať tréning. Je dobré sa vopred dohodnúť a prebrať vek dieťaťa s trénerom, potom si vyskúšať 1 tréning a tréner odporučí, či je dieťa na tréning už spôsobilé. Kategórie>>
Koľko sa u vás platí?


Mesačný poplatok za tréningy je vo výške 35€. V prípade, že v danom mesiaci cvičia súrodenci, majú tzv. súrodeneckú zľavu. Ak cvičenec absolvuje v mesiaci menej tréningov, platí 6 EUR za tréning. Minimálny mesačný poplatok pre registrovaných členov je 10€. viac>>
Čo si treba doniesť na prvý tréning?


Stačí cvičebný úbor (tepláky, tričko) a niečo na pitie. Obuv netreba - máme tatami.
Nie je to nebezpečné, prípadne nevhodné pre deti?


Tréningy prebiehajú v špecializovanej telocvični pod vedením kvalifikovaných trénerov, čím sa pravdepodobnosť úrazu výrazne znižuje. Riziko úrazu určite nie je väčšie ako pri iných športoch. Taekwondo ako aj iné bojové umenia sú pre deti a mládež vynikajúce nielen z hľadiska fyzickej prípravy a zlepšenia kondície, ale majú vynikajúci vplyv na celkový rozvoj osobnosti. Veľmi veľký dôraz sa na tréningoch kladie na disciplínu, rešpekt a sebaovládanie.
Aký je postup ak chceme prísť vyskúšať tréning?


Najlepšie je najprv kontaktovať trénera a ten vám odporučí kedy je najlepšie prísť. Prvý tréning je zdarma, môžte si vyskúšať alebo sa len pozrieť. Ak sa vám bude páčiť tréner vysvetlí ďalší postup. Kontakt na trénera >>