top of page
Poplatky
Poplatky skúšky
Minimálny mesačný poplatok

15 €

Ak sa cvičenec v danom mesiaci zúčastní menej ako 2 tréningov a nezrušil vopred svoju registráciu v klube je povinný uhradiť tento minimálny mesačný poplatok. Tento minimálny poplatok sa vzťahuje aj na obdobie "lockdown-u", kedy tréningy nemôžu prebiehať a taktiež na obdobie prázdninových mesiacov. 

 

Názov účtu: Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice

Číslo účtu: SK2383300000002601449566

Pri platbe pridajte do poznámky meno cvičenca a mesiac za ktorý je poplatok uhrádzaný.

Ročné poplatky a zápisné

Zápisné

5 EUR

Jednorázový poplatok pre nových členov 

ŠKP & SATKD
40 EUR

Ročné poplatky  do Slovenskej asociácie taekwondo WT a do Športového klubu polície

Zápisné: Uhradí každý nový člen klubu. 

SATKD WT: Musí uhradiť každý člen, ktorý sa plánuje zúčastniť niektorej z akcií SATKD, prípadne skúšok

ŠKP KE: Povinné pre každého člena klubu

 

Názov účtu: Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice

Číslo účtu: SK2383300000002601449566

Pri platbe pridajte do poznámky meno cvičenca a poznámku "rocne poplatky 2020", prípadne "zapisne".

Poplatky za tréningy

Poplatky za tréningy platné od 1. mája 2022 pre nových členov, prihlásených od 1. mája 2022.

Pre všetkých ostatných členov ostávajú pôvodné poplatky do 31. 8. 2022.

1 tréning 
8 EUR 

Súrodenecká zľava:

Na tento poplatok sa súrodenecká zľava nevzťahuje

Mesačne
45 EUR 

Súrodenecká zľava:

2 súrodenci - 80€

3 súrodenci - 120€

4 súrodenci - 120€ 

alebo

Názov účtu: Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice

Číslo účtu: SK2383300000002601449566

Pri platbe pridajte do poznámky meno cvičenca a mesiac za ktorý platbu uhrádzate.

Individuálne tréningy
new.jpg

Od septembra 2020 začíname aj s individuálnymi tréningami, to znamená tréning, kde sú maximálne 2 cvičenci, ktorých má na starosti jeden tréner. Zameranie takýchto tréningov je na základe žiadosti cvičenca (prípadne jeho zákonného zástupcu), prípadne na základe odporúčania trénera. Individuálny prístup zabezpečí výraznejšie napredovanie a výkonnostný rast športovca. 

1 tréning 

15 EUR 

Súrodenecká zľava:

2 súrodenci - 20€

3 súrodenci - 30€

4 súrodenci - 30€ 

Názov účtu: Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice

Číslo účtu: SK2383300000002601449566

Pri platbe pridajte do poznámky meno cvičenca a poznámku "ind.trening".

Poplatky za skúšky technickej vyspelosti

25 EUR

Poplatok za skúšky od 10. - 5. Gupu

(biely až zeleno-modrý opasok)

30 EUR

Poplatok za skúšky od 4. Gupu

(od modrého opasku)

45 EUR

Poplatok za skúšky o 2 stupne

(biely - žltý, alebo žltý - zelený)

Názov účtu: Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice

Číslo účtu: SK2383300000002601449566

Pri platbe pridajte do poznámky meno cvičenca a poznámku "skusky".

bottom of page