top of page
Poplatky za tréningy

Poplatky za tréningy platné od 1. septembra 2023

Mesačne
50 EUR 

Rodinná zľava:

2 čl. rodiny - 90€

3 čl. rodiny - 135 €

štvrtý čl. rodiny zdarma

Názov účtu: Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice

Číslo účtu: SK2383300000002601449566

Pri platbe pridajte do poznámky meno cvičencov a mesiac za ktorý platbu uhrádzate.

Rodinná zľava sa vzťahuje aj na vzťah: súrodenec + súrodenec alebo rodič + dieťa

Minimálny mesačný poplatok

20 €

Ak sa cvičenec v danom mesiaci zúčastní od 0 do 3 tréningov a nezrušil vopred svoju registráciu v klube je povinný uhradiť tento minimálny mesačný poplatok. Tento minimálny poplatok sa vzťahuje aj na obdobie , kedy tréningy nemôžu prebiehať z dôvodov nezapríčinených klubom a taktiež na obdobie prázdninových mesiacov júl a august. 

Názov účtu: Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice

Číslo účtu: SK2383300000002601449566

Pri platbe nezabudnite uviesť Variabilný symbol systému Paysy a do poznámky pridajte meno cvičenca a mesiac za ktorý je poplatok uhrádzaný.

Individuálne tréningy

Od septembra 2020 začíname aj s individuálnymi tréningami, to znamená tréning, kde sú maximálne 2 cvičenci, ktorých má na starosti jeden tréner. Zameranie takýchto tréningov je na základe žiadosti cvičenca (prípadne jeho zákonného zástupcu), prípadne na základe odporúčania trénera. Individuálny prístup zabezpečí výraznejšie napredovanie a výkonnostný rast športovca. 

1 tréning 
20 EUR 

Názov účtu: Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice

Číslo účtu: SK2383300000002601449566

Pri platbe pridajte do poznámky meno cvičenca a poznámku "ind.trening".

Ročné poplatky a zápisné

Zápisné

5 EUR

Jednorázový poplatok pre nových členov 

ŠKP & SATKD
40 EUR

Ročné poplatky  do Slovenskej asociácie taekwondo WT a do Športového klubu polície

Zápisné: Uhradí každý nový člen klubu. 

SATKD WT: Musí uhradiť každý člen, ktorý sa plánuje zúčastniť niektorej z akcií SATKD, prípadne skúšok

ŠKP KE: Povinné pre každého člena klubu

 

Názov účtu: Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice

Číslo účtu: SK2383300000002601449566

Pri platbe pridajte do poznámky meno cvičenca a poznámku "rocne poplatky rok .........", prípadne "zapisne".

Poplatky za skúšky technickej vyspelosti

25 EUR

Poplatok za skúšky od 9. - 5. Gupu

(bielo-žltý až zeleno-modrý opasok)

30 EUR

Poplatok za skúšky od 4. Gupu

(od modrého opasku)

45 EUR

Poplatok za skúšky o 2 stupne

(biely - žltý, alebo žltý - zelený)

Názov účtu: Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice

Číslo účtu: SK2383300000002601449566

Pri platbe pridajte do poznámky meno cvičenca a poznámku "skusky".

Opasok nie je zahrnutý v poplatku za skúšky. 

bottom of page