Poplatky
 
Minimálny mesačný poplatok

10 €

Ak sa cvičenec v danom mesiaci zúčastní menej ako 2 tréningov a nezrušil vopred svoju registráciu v klube je povinný uhradiť tento minimálny mesačný poplatok. Tento minimálny poplatok sa vzťahuje aj na obdobie "lockdown-u", kedy tréningy nemôžu prebiehať a taktiež na obdobie prázdninových mesiacov. 

 

Názov účtu: Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice

Číslo účtu: SK2383300000002601449566

Pri platbe pridajte do poznámky meno cvičenca a mesiac za ktorý je poplatok uhrádzaný.

Ročné poplatky a zápisné

Zápisné

5 EUR

Jednorázový poplatok pre nových členov 

SATKD WT

25 EUR

Ročný poplatok do Slovenskej asociácie taekwondo WT

ŠKP KE

10 EUR

Ročný poplatok do Športového klubu polície Košice

Zápisné: Uhradí každý nový člen klubu. 

SATKD WT: Musí uhradiť každý člen, ktorý sa plánuje zúčastniť niektorej z akcií SATKD, prípadne skúšok

ŠKP KE: Povinné pre každého člena klubu

 

Názov účtu: Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice

Číslo účtu: SK2383300000002601449566

Pri platbe pridajte do poznámky meno cvičenca a poznámku "rocne poplatky 2020", prípadne "zapisne".

Poplatky za tréningy

1 tréning 

6 EUR 

Súrodenecká zľava:

Na tento poplatok sa súrodenecká zľava nevzťahuje

Mesačne

35 EUR 

Súrodenecká zľava:

2 súrodenci - 64€

3 súrodenci - 90€

4 súrodenci - 90€ 

alebo

Názov účtu: Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice

Číslo účtu: SK2383300000002601449566

Pri platbe pridajte do poznámky meno cvičenca a mesiac za ktorý platbu uhrádzate.

Individuálne tréningy
new.jpg

Od septembra 2020 začíname aj s individuálnymi tréningami, to znamená tréning, kde sú maximálne 2 cvičenci, ktorých má na starosti jeden tréner. Zameranie takýchto tréningov je na základe žiadosti cvičenca (prípadne jeho zákonného zástupcu), prípadne na základe odporúčania trénera. Individuálny prístup zabezpečí výraznejšie napredovanie a výkonnostný rast športovca. 

1 tréning 

15 EUR 

Súrodenecká zľava:

2 súrodenci - 20€

3 súrodenci - 30€

4 súrodenci - 30€ 

Názov účtu: Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice

Číslo účtu: SK2383300000002601449566

Pri platbe pridajte do poznámky meno cvičenca a poznámku "ind.trening".

Poplatky za skúšky technickej vyspelosti

20 EUR

Poplatok za skúšky od 10. - 5. Gupu

(biely až zeleno-modrý opasok)

25 EUR

Poplatok za skúšky od 4. Gupu

(od modrého opasku)

35 EUR

Poplatok za skúšky o 2 stupne

(biely - žltý, alebo žltý - zelený)

Názov účtu: Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice

Číslo účtu: SK2383300000002601449566

Pri platbe pridajte do poznámky meno cvičenca a poznámku "skusky".