top of page
Povinné zverejňovanie

Transparentný účet pre dotácie mesto Košice

Transparentný účet pre dotácie UNITOP

Transparentný účet pre iné dotácie a granty

Transparentný účet pre dotácie SATKD WT

Stanovy klubu

Ochrana osobných údajov

Spolufinancovanie UNITOP 2021

bottom of page