top of page

Trénujeme aj naďalej

Aj po zavedení nových opatrení v súvislosti s pandémiou Covid - 19 môžme aj naďalej trénovať a tréningy budú prebiehať podľa rozpisu, ktorý je v platnosti od 1.9.2020.

Aby sme mohli aj naďalej trénovať a zároveň urobili všetko pre to aby sa vírus nešíril ďalej, žiadame všetkých aby rešpektovali nasledovné pravidlá a nariadenia klubu:

 

Do priestorov telocvične (chodba, šatne) prichádzajte len s nasadeným rúškom.

Používanie rúška pri cvičení nie je povinné ani pre cvičencov, ani pre trénerov.
 
Žiadame rodičov, prípadne iný doprovod aby nevchádzali do priestorov telocvične (chodba, šatne,...).

Toto opatrenie sa nevzťahuje na rodičov našich najmladších (Prípravka 1) a rodičov nových detí, ktoré prichádzajú na prvý tréning.

 

V prípade, že sa u cvičenca prejaví niektorý z príznakov ochorenia Covid-19, musí ostať doma a postupovať ďalej podľa usmernení UVZ SR.

 

Pokiaľ je to možné, nech prídu cvičenci už oblečení v doboku, tak aby sa nemuseli dlho zdržiavať v šatniach, prípadne aby ich nemuseli použiť vôbec.

 

Tréning bude organizovaný tak, aby bol zabezpečený odstup medzi jednotlivými cvičencami.

 

Klub zabezpečí desinfekciu tréninových pomôcok pred každým tréningom.

 
Sledujte našu stránku, kde budeme informovať členov o prípadných zmenách, opatreniach a vo všetkom čo sa deje v našom klube.


190 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page