top of page

Tréningový plán platný od 1. do 30. júna 2020


Samozrejme naďalej platia všetky opatrenia ÚVZ SR.

  • Obmedzené používanie šatní

  • Rodičia nemôžu čakať na deti v priestoroch klubu

  • Používanie spŕch zakázané

  • Používanie WC len v prípade núdze

  • Tréning bude organizovaný tak aby bol dostatočný odstup medzi športovcami, športovci budú rozdelení do 2-3 telocviční

  • Klub zabezpečí dezinfekciu tréningových pomôcok a tiež dezinfekčného prostriedku pre cvičencov

  • a ostatné usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR


267 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page