top of page

Používame hlavný vchod

Od pondelka 9. mája 2022 už používame znovu hlavný vchod (z Rastislavovej ulice). Schody opravené :) vchod z dvora už teda nebudeme otvárať...

34 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page