top of page

Aj vaše 2% z dane môžu pomôcť


  • môžu nám pomôcť zvládnuť momentálnu krízu v súvislosti s pandémiou

  • vďaka takto získaným prostriedkom môžeme zabezpečiť potrebné tréningové pomôcky, ktoré skvalitnia naše tréningy

  • pomôžu nám pri organizovaní výjazdov na turnaje a sústredenia doma aj v zahraničí

  • môžeme sa naplno venovať aj našim hendikepovaným športovcom
49 views0 comments

Recent Posts

See All

Komentar


bottom of page