top of page

Úspešné ukončenie školenia trénerov

V sobotu sa piati športovci z nášho klubu môžu pýšiť úspešným ukončením špecifického vzdelávania pre trénerov 1. kvalifikačného stupňa. Tento míľnik bol dosiahnutý v rámci obhajoby seminárnej práce, ktorej súčasťou bola aj praktická ukážka vedenia tréningovej jednotky. Noví mladí tréneri, ktorí absolvovali toto vzdelávanie, predstavujú vzácne prírastky v oblasti trénerstva pre náš klub.V rámci obhajoby seminárnej práce predviedli športovci svoje schopnosti a znalosti získané počas vzdelávania. Ich praktická ukážka vedenia tréningovej jednotky ukázala ich schopnosť efektívne komunikovať, motivovať a riadiť tréningové procesy.


Gratulujeme Liborovi Kykalovi, Sárke Sekelovej, Pavlovi Ižarikovi ml., Jonathanovi Šukovi a Elisabeth Šuk.

176 views0 comments

Comments


bottom of page