top of page

Registrácia člena v roku 2022

V prípade, že sa jedná o športovca mladšieho ako 18 rokov, vyplní formulár jeho zákonný zástupca.

Kartička poistenca

Ďakujeme za registráciu !

bottom of page