top of page

Registrácia člena na šk.rok 2020/2021

V prípade, že sa jedná o športovca mladšieho ako 18 rokov, vyplní formulár jeho zákonný zástupca.

Kartička poistenca
Potvrdená lekárska prehliadka

Ďakujeme za registráciu !

bottom of page