top of page

Zmena rozpisu tréningov

Vzhľadom na súčasnú situáciu sme boli nútení posunúť niektoré tréningy tak, aby sme vytvorili medzi jednotlivými tréningami prestávku 20 min, aby sa nám v šatniach a v ostatných priestoroch nezhromažďovalo veľa ľudí. Pokračujeme aj naďalej v režime "OTP".


Nový rozpis tréningov platný od 11. októbra 2021


190 views0 comments

Comments


bottom of page