top of page

Vraciame sa do telocvične :)

Vzhľadom na najnovšie opatrenia sa môžeme opäť vrátiť do telocvične a trénovať "naživo", žiaľ zatiaľ len v režime OP. Tréningov sa teda budú môcť zúčatniť len:


a) osoba kompletne očkovaná,

b) osoba,ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

c) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.


Cvičenci starší ako 12 rokov a dvoch mesiacov sa musia preukázať platným Covid preukazom.

Tréningy budú v týždni od 20. do 23. decembra 2021 prebiehať podľa nasledujúceho harmonogramu:

Keďže sú prázdniny, tak vás prosíme aby ste sa na tréningy prihlasovali, aby sme vedeli, či je o tréning záujem. Tréning sa uskutoční, len ak bude minimálne 5 záujemcov.


Pre tých, ktorí nespĺňajú žiadnu z OP alternatív budeme robiť aj v nasledujúcom týždni online tréningy, kde bude tiež nutná registrácia.

310 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page