top of page

Trénujeme v telocvični !!!

Updated: May 26, 2020

Dočasný tréningový plán platný od 20. do 29. mája 2020Tréningy budú prebiehať v súlade s najnovšími usmernaniami v súvislosti s pandémiou

  • Pokiaľ je to možné, príďte na tréning už v doboku, alebo v športovom oblečení tak aby sa v šatni nehromadil veľký počet cvičencov

  • Rodičia nemôžu čakať na deti v priestoroch klubu

  • Používanie spŕch zakázané

  • Používanie WC len v prípade núdze

  • Tréning bude organizovaný tak aby bol dostatočný odstup medzi športovcami, športovci budú rozdelení do 2-3 telocviční

  • Klub zabezpečí dezinfekciu tréningových pomôcok a tiež dezinfekčného prostriedku pre cvičencov

  • a ostatné usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR


POPLATKY


Naďalej prosíme členov o vyplatenie minimálne 10€ poplatku aj keď sa tréningov nezúčastnia.


Poplatky za tréningy do 29. mája 2020 budú vo výške stanovenej počas pandémie a od 1. júna 2020 vracajú do výšky aká bola pred pandémiou


325 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page