top of page

Skúšky technickej vyspelosti

Updated: Jan 30

V dňoch 19. - 23. februára 2024 organizuje náš klub skúšky technickej vyspelosti na žiacke stupne.


Pre tých, ktorí sa skúšok zúčastňujú prvý krát, krátke vysvetlenie o čo vlastne ide. Skúšky, hovorovo nazývané "páskovanie" organizujeme väčšinou 2x do roka a sú určené pre tých cvičencov, ktorí splnili všetky predpoklady (technická vyspelosť, dostatočná dochádzka, disciplína na tréningoch, žiadne finančné podlžnosti voči klubu,… a iné). Po úspešnom absolvovaní týchto skúšok cvičenci dostanú diplom a stanú sa držiteľmi vyššieho technického stupňa, to znamená vyššieho opasku. Skúšky budú prebiehať podľa kategórií v akých daní cvičenci cvičia podľa vopred stanoveného rozpisu.

Poplatok za skúšky je rozdelený podľa výšky technického stupňa.


Do zeleno-modrého opasku - 25 €

Od modrého opasku - 30 €.


Nový opasok nie je zarátaný v poplatku za skúšky. Cena opasku je 5 €. Ak máte záujem o nový opasok, rezervujte si ho u trénera pri registrácii na skúšky.

Každý kto sa chce zúčastniť skúšok musí mať uhradené členské poplatky Slovenskej asociácie taekwondo WT a do ŠKP v sume 40€ a vyplnený registračný formulár do CRM (detaily obdržíte mailom) .


Časový harmonogram skúšok:Skúšky sú vyznačené červenou farbou.

Kôli skúškam niektoré tréningy odpadnú, niektoré budú o niečo posunuté. Čiže v tabuľke vidíte celý rozpis tréningov aj skúšok na týždeň od 19. do 23. februára.


Tento časový harmonogram sa môže zmeniť v závislosti od počtu účastníkov skúšok.

Ak sa skúšok v stanovenom termíne neviete zúčastniť, kontaktujte trénera a ak bude možné nájdeme vhodnejší termín.

Príchod najneskôr 10 min pred skúškou, aby sa cvičenci stihli rozcvičiť a pripraviť.

Rodičia, prípadne iní fanúšikovia budú môcť sledovať vystúpenie svojich naživo v telocvični.

Ak sa chcete skúšok zúčastniť, prosím registrujte sa čo najskôr. Ak by ste pre niečo nutné účasť na skúškach nespĺňali, tréner vás bude informovať.

Pri registrácii píšte úplné meno s diakritikou, aby sme mohli pripraviť certifikáty so správnym menom.

1,111 views0 comments

Comentários


bottom of page