top of page

Skúšky technickej vyspelosti

V dňoch 3. - 5. februára 2023 organizuje náš klub skúšky technickej vyspelosti na žiacke stupne.


Pre tých, ktorí sa skúšok zúčastňujú prvý krát, krátke vysvetlenie o čo vlastne ide. Skúšky, hovorovo nazývané "páskovanie" organizujeme väčšinou 2x do roka a sú určené pre tých cvičencov, ktorí splnili všetky predpoklady (technická vyspelosť, dostatočná dochádzka, disciplína na tréningoch, žiadne finančné podlžnosti voči klubu,… a iné). Po úspešnom absolvovaní týchto skúšok cvičenci dostanú diplom a stanú sa držiteľmi vyššieho technického stupňa, to znamená vyššieho opasku. Skúšky budú prebiehať podľa kategórií v akých daní cvičenci cvičia podľa vopred stanoveného rozpisu. Samotná skúška netrvá dlhšie ako 20 až 30 min., samozrejme predtým je dôležité sa rozcvičiť a pripraviť na skúšky.

Poplatok za skúšky je rozdelený podľa výšky technického stupňa.


Do zeleno-modrého opasku - 25 €

Od modrého opasku - 30 €.


Nový opasok nie je zarátaný v poplatku za skúšky. Cena opasku sa pohybuje od 4 do 5 € podľa veľkosti. Ak máte záujem o nový opasok, rezervujte si ho u trénera. Každý kto sa chce zúčastniť skúšok musí mať uhradené členské poplatky Slovenskej asociácie taekwondo WT a do ŠKP v sume 40€ a vyplnený registračný formulár do CRM (detaily obdržíte mailom) .


Časový harmonogram skúšok:

Piatok 3. februára 2023

15,30 - 17,30 Kadeti

Sobota 4. februára 2023

12,00 - 14,00 Prípravka 1

14,30 - 16,30 Prípravka 2

17,00 - 19,00 Žiaci

Nedeľa 4. februára 2023

10,00 - 14,00 Juniori/seniori & Fitness TK


Tento časový harmonogram sa môže zmeniť v závislosti od počtu účastníkov skúšok.

Ak sa skúšok v stanovenom termíne neviete zúčastniť, kontaktujte trénera a ak bude možné nájdeme vhodnejší termín.

Príchod najneskôr 15 min pred skúškou, aby sa cvičenci stihli rozcvičiť a pripraviť.

Rodičia, prípadne iní fanúšikovia budú môcť sledovať vystúpenie svojich naživo v telocvični.

Ak sa chcete skúšok zúčastniť, prosím registrujte sa čo najskôr. V prípade, že sa skúšok nebudete môcť z niejakého dôvodu zúčastniť, tréner vás bude informovať.

Pri registrácii píšte úplné meno s diakritikou, aby sme mohli pripraviť certifikáty so správnym menom.


94 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page