top of page

Skúšky technickej vyspelosti

Updated: Mar 7, 2022

V sobotu 12. marca 2022 náš klub organizuje skúšky technickej vyspelosti na žiacke stupne.


Pre tých, ktorí sa skúšok zúčastňujú prvý krát, krátke vysvetlenie o čo vlastne ide. Skúšky, hovorovo nazývané "páskovanie" organizujeme väčšinou 2x do roka a sú určené pre tých cvičencov, ktorí splnili všetky predpoklady (technická vyspelosť, dostatočná dochádzka, disciplína na tréningoch, žiadne finančné podlžnosti voči klubu,… a iné). Po úspešnom absolvovaní týchto skúšok cvičenci dostanú diplom a stanú sa držiteľmi vyššieho technického stupňa, to znamená vyššieho opasku. Skúšky budú prebiehať podľa kategórií v akých daní cvičenci cvičia podľa vopred stanoveného rozpisu. Samotná skúška netrvá dlhšie ako 20 až 30 min., samozrejme predtým je dôležité sa rozcvičiť a pripraviť na skúšky.


Poplatok za skúšky je rozdelený podľa výšky technického stupňa. Do zeleno-modrého opasku je to 20 € a od modrého opasku je to 25 €. Zároveň sa ospravedlňujeme, pretože v systéme Paysy bola najprv nastavená chybná suma (15€) za skúšky, čo bolo spôsobené chybou administrátora. Prosíme všetkých, ktorí už uhradili sumu 15 € aby v nasledujúcej platbe za skúšky doplatili 5 €.

Nový opasok nie je zarátaný v poplatku za skúšky. Cena opasku sa pohybuje od 4 do 5 € podľa veľkosti. Ak máte záujem o nový opasok, rezervujte si ho u trénera. Každý kto sa chce zúčastniť skúšok musí mať uhradené členské poplatky Slovenskej asociácie taekwondo WT (vyplnený registračný formulár) a do ŠKP.


Cvičencom, ktorí splnili technické predpoklady pre účasť na skúškach bol odoslaný email. Ak ste email nedostali, môžete overiť účasť u trénera (0902901640).

Časový harmonogram skúšok:

Sobota 12.3.2022


10,00 - 11,00 Prípravka 1

11,00 - 12,30 Prípravka 2

13,30 - 14,30 Žiaci

14,30 - 15,30 Kadeti

15,30 - 18,00 Juniori/seniori & Fitness TK

Príchod najneskôr 15 min pred skúškou, aby sa cvičenci stihli rozcvičiť a pripraviť.

Rodičia, prípadne iní fanúšikovia budú môcť sledovať vystúpenie svojich naživo v telocvični.


251 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page