top of page

Ročné členské poplatky 2024

Členské poplatky v roku 2024 sú nasledovné:

A: Členovia s licenciou 40€

(aktívni športovci, účastníci skúšok, či iných akcií SATKD WT)

B: Členovia bez licencie 20€

C: Para športovci 20€116 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page