top of page

Pravidlá a podmienky tréningov od 2. 11. 2020

Účasť na tréningu sa povoľuje len osobám, ktoré sa preukážu NEGATÍVNYM výsledkom testu na COVID-19, vykonanom v termíne od 29.10. do 1.11. 2020. Toto opatrenie sa netýka detí do 10 rokov.
 1. Maximálny počet osôb v na tréningu je 6 (5 cvičencov + 1 tréner).

 2. Používanie rúšok nie je pri vykonávaní športovej činnosti povinné.

 3. Rodičia ani iný doprovod našich cvičencov nebudú môcť vstupovať do priestorov Metropolu. Výnimkou budú len rodičia detí kategórie Prípravka 1 a tiež rodičia našich hendikepovaných športovcov.

 4. Klub zabezpečí harmonogram tréningov tak, aby sa v žiadnom prípade nestretávali cvičenci rôznych tréningových skupín. Ďalšia tréningová skupina vstúpi do priestorov Metropolu až keď tento priestor opustí predchádzajúca skupina.

 5. Vstupovať do Metropolu sa bude hlavným vchodom, pričom dvere sa budú odomykať 10 min a pred začiatkom tréningu sa dvere budú zamykať. Odchod z priestorov Metropolu bude zadným vchodom.

 6. Tréningy budú organizované tak, aby sa zamedzilo telesnému kontaktu športovcov, čiže ich súčasťou nebude športový zápas.


Podmienky účasti na tréningoch a poplatky:

 • Prihlasovanie na tréningy je už aktívne tu>>

 • Prihlásiť sa môžete najneskôr 4 hodiny pred začiatkom tréningu, čiže ak tréning začína 15,30 po 11,30 už nebude možné sa na tento tréning prihlásiť.

 • Ak ste prihlásení a nemôžte sa tréningu zúčastniť môžte sa z tréningu odhlásiť priamo cez email, ktorý dostanete po prihlásení. Ak svoju účasť nezrušíte najneskôr 4 hodiny pred začiatkom tréningu, poplatok (6€) za tento tréning vám bude účtovaný.

 • Každý cvičenec sa môže prihlásiť maximálne na 2 tréningy týždenne. Ak máte záujem o účasť na viacerých ako 2 tréningoch, kontaktujte trénera a ak sa uvoľní miesto v niektorej tréningovej skupine, bude vás o tom informovať.

Ak sa vám už neušlo miesto na tréningu, kontaktujte trénera, ktorý vám odporučí iný tréning, prípadne ak bude záujemcov viac a bude to možné, vytvoríme extra tréning.
 • Ak máte záujem o individuálne tréningy, kontaktujte trénera.

 • Poplatky za tréningy ostávajú nezmenené a nie je potrebná žiadna dodatočná platba. Výšku poplatkov nájdete tu>>

 • Minimálny počet cvičencov na tréningu je 3. Pri nižšom počte sa tréning zruší.

 • Pri súrodencoch nemusíte dodržiavať ročníky uvedené v rozpise.

Majte prosím na pamäti, že mnohí sa pre naplnenie kapacity tréningovej skupiny už na tréning nebudú môcť prihlásiť, preto ak ste prihlásení a nemôžete sa tréningu zúčastniť, zrušte svoju registráciu čo najskôr a umožníte účasť na tréningu niekomu inému.

Tešíme sa na vás :)

477 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page