top of page

David Sajko úspešne absolvoval kurz "Dobrý tréner"


David Sajko úspešne absolvoval vzdelávací projekt "dobrý tréner". Vzdelávanie prebiehalo počas celého roka 2019 a obsahovalo všetko čo potrebuje dobrý tréner vedieť. Okruh tém bol široký a začínalo sa úplným základom a to prečo sa vlastne hýbeme, cez výživu, anatómiu, bolesti chrbtice, kĺbov, časté zranenia a ich rehabilitácia a prispôsobenie sa v tréningovom procese, nastavenie tréningu, programovanie a plánovanie tréningu, základne pohybové vzory, kompletná diagnostika klienta, spôsob komunikovania a koučovania, využívanie rôznych pomôcok a trenažérov, energetické systémy, základné pohybové vzory, testovanie, šprintérske drily, zlepšovanie sily, rýchlosti, vytrvalosti, flexibility, práca s bežnými ľuďmi až po tréning pre elitných športovcov a 100 otázkový test, ktorý bol doplnený o praktické preskúšanie. Tento projekt zahŕňal aj pravidelne informácie o rôznych kurzoch, konferenciách, skoleniach a seminárov mimo projektu ktorých sa Dávid zúčastňoval a možnosť študovania aj doma z materiálov poskytnutých od Radovana Gergeľa. Tieto nadobudnuté informácie a skúsenosti môže postupne prenášať na ďalších asistentov klubu a zvyšovať tým kvalitu našich tréningov.


Gratulujeme :)


75 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page