top of page

Skúšky technickej vyspelosti

Možno, že sa vám bude zdať divné v dobe, keď sú médiá plné pandémie, upozornení, zákazov,... rozmýšľať nad skúškami, navyše keď vôbec nevieme kedy sa budeme môcť vrátiť späť do telocvične. Ja som však presvedčený, že máme skvelú možnosť zdokonaliť sa v poomsae ako aj jednotlivých technikách TKD, zamerať sa na to, čo nám ide slabšie a pomôcť nám aspoň na chvíľu odpútať sa z histérie dnešných dní.


Mohli by sme samozrejme doma trénovať aj bez vidiny zvýšenia si technického stupňa, no verím, že je dobré mať motiváciu získania vyššieho technického stupňa a tak sa prinútiť zacvičiť si aj keby sme radšej sadli za počítač, či pred TV.


Termín skúšok: Jún 2020

V prípade, že v júni už budeme môcť trénovať spolu v telocvični, skúšky budú prebiehať tak ako sme boli zvyknutí aj v predchádzajúcom období. Ak ešte kôli pandémii nebude možné stretnúť sa v telocvični, môžme skúšky urobiť aj online systémom.


Online-skúšky

Takéto skúšky budú obsahovať všetky disciplíny, okrem cvičení vo dvojiciach. Cvičenia vo dvojiciach budú doskúšané až v čase, keď sa vrátime do telocvične.


Program online-skúšok:

1. Základné techniky rúk

2. Základné techniky nôh

3. Techniky do láp

4. Poomsae

5. Individuálny step-sparing

6. Prerážacie techiky Kyok-pa (nájdeme spôsob ako bezpečne distribuovať dosky medzi našich členov od 4. Gupu)

7. Posilňovanie


Ako bude prebiehať online príprava na skúšky?

Rozdelíme obdobie mesiacov apríl - máj na časti, kedy sa budeme venovať určitej časti poomsae, či nácviku ďalších disciplín skúšok.

Na našej stránke budeme zverejňovať videá, podľa ktorých budete doma cvičiť a vaše cvičenie po nacvičení pošlete v podobe videa trénerovi cez messenger (Pavel Ižarik), prípadne na email (tkd.centrum@gmail.com) Samozrejme použiť môžte aj úložiská ako dropbox,...

Tréner následne vaše videá rozanalyzuje a pošle vám video späť aj s pripomienkami k vášmu cvičeniu. Vy na základe takejto analýzy precvičíte a zlepšíte vaše techniky a znovu pošlete video trénerovi. Ak bude s tým tréner spokojný, začnete s ďaľšou časťou... Tréner na analýzu bude využívať špeciálny software, ktorý umožňuje ísť naozaj do detailov.Kto sa môže skúšok (normálnych alebo online) zúčastniť?

Zúčastniť sa budú môcť len tí cvičenci, ktorý v stanovených termínoch v období apríl-máj budú posielať videá trénerovi a pracovať na sebe priebežne a to bez ohľadu na to, či sa skúšky uskutočnia normálne v telocvični, alebo online systémom.

Samozrejmosťou je tiež, že všetci záujemcovia o skúšky musia byť platnými členmi SATKD, uhradený minimálny mesačný poplatok 10 EUR a tiež budú mať uhradený poplatok za skúšky (20€ do 5.Gup-u, 25€ od 4.Gup-u).


Priebeh skúšok

V prípade, že sa bude jednať o normálne skúšky, budú v podobe ako si ich pamätáte z minulosti.


Priebeh online skúšok:

- Cvičenec si s trénerom dohodne termín skúšky (deň a presná hodina). V prípade súrodencov, môže prebiehať skúška naraz

- Skúška bude prebiehať "live" cez skype, alebo messenger

- Cvičenec bude cvičiť v doboku na boso. V prípade, že bude cvičiť vonku, môže byť obutý

- Skúšku budú hodnotiť dvaja skúšobní komisári (tréner plus ďaľší skúšobný komisár)

- Cvičenec sa bude počas skúšky riadiť pokynmi trénera

- Skúška bude trvať cca 20 min, rozcvičenie a strečing bude musieť absolvovať cvičenec pred skúškou sám

- Každý cvičenec bude potrebovať niekoho, kto mu bude držať lapu, alebo iný terč na kopy a údery

- O výsledku skúšky bude cvičenec informovaný do 24 hodín. V prípade, že uspeje, elektronicky mu bude zaslaná kópia certifikátu, originál sa odovzdá na najbližšom tréningu


Registrácia na skúšky

Prihlásiť sa na skúšky bude možné najneskôr do 8. apríla 2020.

Z účasti na skúške sa môže cvičenec odhlásiť kedykoľvek.

V prípade, že cvičenec nebude dosahovať požadovanú technickú a kondičnú úroveň, účasť na skúške nebude možná. Jeho pripravenosť na skúšku bude hodnotiť tréner posledný májový týždeň.


Termíny prípravy na skúšky


Apríl

1. - 10. apríla 2020:

- Poomsae 1. časť

- Základné techniky nôh - technika 1

- Posilňovanie

11. - 15. apríla 2020:

- Poomsae 2. časť

- Základné techniky nôh - technika 2

- Posilňovanie

16. - 22. apríla 2020:

- Poomsae 3. časť

- Základné techniky nôh - technika 3

- Posilňovanie

23. - 30. apríla 2020:

- Poomsae celé

- Základné techniky nôh - technika 4

- Posilňovanie


Máj

1.- 5. mája 2020:

- Základné techniky rúk - technika 1

- Kop do lapy - technika 1

- Opakovanie poomsae

- Opakovanie základné techniky kopov

- Posilňovanie

6.- 10. mája 2020:

- Základné techniky rúk - technika 2

- Kop do lapy - technika 2

- Opakovanie poomsae

- Opakovanie základné techniky kopov

- Posilňovanie

11.- 15. mája 2020:

- Základné techniky rúk - technika 3

- Kop do lapy - technika 3

- Opakovanie poomsae

- Opakovanie základné techniky kopov

- Posilňovanie

16.- 20. mája 2020:

- Základné techniky rúk - technika 4

- Kop do lapy - technika 4

- Opakovanie poomsae

- Opakovanie základné techniky kopov

- Posilňovanie


Poznámka:

Nenechávajte si zaslanie vášho videa na posledný určený termín, pretože je pravdepodobné, že tréner pošle ešte pokyny na docvičenie, nápravu techník.


268 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page